چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران , 2012-08-27

عنوان : ( روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری )

نویسندگان: علیرضا سهیلی , مرضیه بیگلری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حسابان کسری تعمیم مشتق و انتگرال معمولی به مرتبه غیر صحیح دلخواه است .......... در اینجا یک روش هم محلی متحرک برای معادلات مشتقات جزیی کسری ارایه می شود.

کلمات کلیدی

, روش هم محلی متحرک , معادلات با مشتقات جزیی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030264,
author = {سهیلی, علیرضا and بیگلری, مرضیه},
title = {روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری},
booktitle = {چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {روش هم محلی متحرک - معادلات با مشتقات جزیی کسری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری
%A سهیلی, علیرضا
%A بیگلری, مرضیه
%J چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2012

[Download]