چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران , 2012-08-27

عنوان : ( تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه )

نویسندگان: علیرضا سهیلی , زهره رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تقریب معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزئی روش حرکت شبکه روی تفاضل متناهی به کار گرفته میشود

کلمات کلیدی

, همگرایی, پایداری - روش های حرکت شبکه: معادلات دیفرانسیل-انتگرال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030265,
author = {سهیلی, علیرضا and رمضانی, زهره},
title = {تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه},
booktitle = {چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {همگرایی، پایداری - روش های حرکت شبکه: معادلات دیفرانسیل-انتگرال جزئ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقریب رده ای از معادلات دیفرانسیل-انتگرال با مشتقات جزیی به روش حرکت شبکه
%A سهیلی, علیرضا
%A رمضانی, زهره
%J چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2012

[Download]