بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد , 2012-01-26

عنوان : ( دیدبان بیدار )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وظیفه اجتماعی شیعه در عصر غیبت از منظر شهید هاشمی نژاد

کلمات کلیدی

, حکومت , سیاست , اسلام متحجرانه , اسلام التقاطی , اسلام آمریکایی , اسلام ناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030271,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {دیدبان بیدار},
booktitle = {بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حکومت - سیاست - اسلام متحجرانه - اسلام التقاطی - اسلام آمریکایی - اسلام ناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیدبان بیدار
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J بازشناسی اندیشه های شهید هاشمی نژاد
%D 2012

[Download]