دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2002-05-14

عنوان : ( الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , مهدی ملبوبی , مجتبی حکیمی مقدم , محمدهادی مالک , مهدی پاکروانفر , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک رنگ یکی از مهمترین قابلیتهای چشم انسان است. بر همین اساس می‏توان گفت که رنگ اجسام یکی از مهمترین ویژگی‏های آنها است که در بینایی ماشین نیز بسیار مورد توجه است. در این مقاله روشی جدید برای تشخیص رنگ بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی ارائه گردیده است. این الگوریتم در مرحلة استخراج ویژگی، بوسیلة الگوریتمهای ژنتیکی فیلتری مناسب برای آشکارسازی و تقویت رنگ مورد نظرمان طراحی می‏کند. سپس در مرحلة بازرسی، فیلتر طراحی شده را بر تصویر تحت بازرسی اعمال کرده و با آستانه‏گیری از آن، نواحی رنگی مورد نظر را استخراج می‏نماید. آستانة مذکور مطابق با شرایط نور محیط انتخاب می‏شود که این امر سبب افزایش قابلیت اطمینان الگوریتم پیشنهادی گردیده است. از الگوریتم پیشنهادی، برای طراحی فیلترهای قرمز، زرد و سیاه استفاده شده، که از آنها در راهبری یک ربات متحرک استفاده کرده‏ایم. این ربات می‏بایست سه جسم متفاوت با رنگهای یادشده را شکار کند و در دروازه‏های خاص خودشان بیاندازد. نتایج تجربی و عملکرد مناسب ربات تحت شرایط محتلف نشان می‏دهد که با وجود تغییرات شدید نورِ محیط، الگوریتم عملکرد مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, فیلتر رنگ, الگوریتمهای ژنتیکی, انتخاب آستانه به صورت تکراری, تخفیف گسسته, ربات متحرک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030314,
author = {سعادتمند, مهدی and ملبوبی, مهدی and حکیمی مقدم, مجتبی and مالک, محمدهادی and پاکروانفر, مهدی and خادمی درح, مرتضی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2002},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فیلتر رنگ، الگوریتمهای ژنتیکی، انتخاب آستانه به صورت تکراری، تخفیف گسسته، ربات متحرک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک
%A سعادتمند, مهدی
%A ملبوبی, مهدی
%A حکیمی مقدم, مجتبی
%A مالک, محمدهادی
%A پاکروانفر, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2002

[Download]