پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , 2002-09-23

عنوان : ( ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با تعمیم شبکه عصبی CNN-TSP, شبکه عصبی سازنده جدیدی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر m شهری ارائه شده است. این شبکه با ساختار فیدبکی-رقابتی خود که ایده اصلیش از مفاهیم شبکه‏های عصبی هاپفیلد و کوهونن گرفته شده, قادر است ظرف مدت کوتاهی پاسخهایی مناسب به SP ارائه دهد. ویژگیهای مذکور, این شبکه را به ابزاری مناسب برای کاربردهای بلادرنگ (real-time) مبدل کرده است.

کلمات کلیدی

, مسأله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem - TSP), مسأله کوتاهترین مسیر(SP), بهینه‏سازی, شبکه عصبی کوهونن, شبکه عصبی هاپفیلد, شبکه عصبی CNN-TSP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030319,
author = {سعادتمند, مهدی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مسأله فروشنده دوره‏گرد (Traveling Salesman Problem - TSP); مسأله کوتاهترین مسیر(SP); بهینه‏سازی; شبکه عصبی کوهونن; شبکه عصبی هاپفیلد; شبکه عصبی CNN-TSP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده و ترکیبی برای حل مسأله کوتاهترین مسیر متقارن با تعداد شهر مشخص
%A سعادتمند, مهدی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
%D 2002

[Download]