پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مرتضی بهروزلک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پودر دارچین- آنتی بیوتیک- پروبیوتیک- عملکرد- جوجه گوشتی

کلمات کلیدی

, پودر دارچین, آنتی بیوتیک, پروبیوتیک, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030325,
author = {بهروزلک, محمدعلی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and مرتضی بهروزلک},
title = {مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پودر دارچین- آنتی بیوتیک- پروبیوتیک- عملکرد- جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A بهروزلک, محمدعلی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A مرتضی بهروزلک
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]