پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن )

نویسندگان: ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوجه گوشتی- عصاره گل همیشه بهار- تتراکلرید کربن- پاسخ های ایمنی

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, عصاره گل همیشه بهار, تتراکلرید کربن, پاسخ های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030327,
author = {واحد, ریحانه and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی- عصاره گل همیشه بهار- تتراکلرید کربن- پاسخ های ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن
%A واحد, ریحانه
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]