دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-09

عنوان : ( الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عیوب تیز از قبیل ترک‏ها و خال‏ها، معمولا در تصویر ساختارهایی با عرض کم و کنتراست بالا بوجود می‏آورند. از این رو، عملگرهای ریخت‏شناسی ابزاری مناسب برای آشکارسازی آنها هستند. در این مقاله الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوبِ تیزِ کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی، ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی دارای دو مرحله است. در مرحله استخراج ویژگی، یک الگوریتم ژنتیکی سریع با استفاده از تصویر یک یا چند کاشی مرجع بدون عیب، ماسکی بهینه برای عملگر ریخت‏شناسی CO پیشنهاد می‏کند. در مرحله بازرسی عیوب تیز با استفاده از ماسک بهینه‏ای که در مرحله قبل بدست آمد، استخراج می‏گردند. با اینکه این الگوریتم از حجم محاسبات کمی برخوردار است، اما دقت قابل قبولی دارد. شبیه‏سازی‏ها نشان می‏دهند که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش‏های کانوولوشنی از دقت و قابلیت انعطاف بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آشکارسازی عیوب کاشی‏ها, عملگرهای ریخت‏شناسی, ناحیه‏بندی بافت , الگوریتم‏های ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030332,
author = {سعادتمند, مهدی and خادمی درح, مرتضی},
title = {الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آشکارسازی عیوب کاشی‏ها، عملگرهای ریخت‏شناسی، ناحیه‏بندی بافت ، الگوریتم‏های ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی
%A سعادتمند, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]