هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند , 2005-12-20

عنوان : ( یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی )

نویسندگان: کامران کاظمی , مهدی سعادتمند , محمد تشنه لب , حمید ابریشمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرحله آموزش وزن‌ها، مهمترین بخش در پیاده‌سازی یک شبکه عصبی می‌باشد. در این مقاله یک الگوریتم آموزشی جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی با ایجاد مصالحه‌ای بین معیار دسته‌بندی و معیار آموزش شبکه عملا خطای شبکه را به شکل واقعی‌تری محاسبه می‌کند. از الگوریتم پیشنهادی برای دسته‌بندی پیکسل‌های یک تصویر ماهواره‌ای چند-باندی استفاده شده است. عملکرد الگوریتم بر روی این مسأله با الگوریتم‌های آموزشی BP و ELS و الگوریتم کلاسیک ML مقایسه شده است. شبیه‌سازی‌ها بیانگر آن است که دقت الگوریتم پیشنهادی از تمام روش‌های فوق بهتر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, دسته‌بندی داده‌ها, شبکه عصبی MLP, الگوریتم آموزشی BP, تصاویر سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030337,
author = {کاظمی, کامران and سعادتمند, مهدی and محمد تشنه لب and حمید ابریشمی مقدم},
title = {یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی},
booktitle = {هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دسته‌بندی داده‌ها، شبکه عصبی MLP، الگوریتم آموزشی BP، تصاویر سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی
%A کاظمی, کامران
%A سعادتمند, مهدی
%A محمد تشنه لب
%A حمید ابریشمی مقدم
%J هفتمن کنفرانس سیستم های هوشمند
%D 2005

[Download]