سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حمید ابریشمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی برای نمایه‌گذاری و سنجش میزان شباهت بین تصاویر به ترتیب از روش همبسته‌نگار موجک و معیار بهینه استفاده می‌کند. در حالی که در فرآیند بازیابی با استفاده از روش بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان به آموزش یک مرز تصمیم‌گیری که تصاویر مرتبط را از غیرمرتبط جدا می‌کند، می‌پردازد. شبیه‌سازی‌ها بیانگر عملکرد بسیار چشم‌گیر الگوریتم پیشنهادی است. به طوری که تنها پس از پنج مرحله تکرار، دقت الگوریتم بازیابی از 63% به بیش از 92% می‌رسد. این درحالی است که دقت بازیابی در روش همبسته‌نگار موجک پس از همان تعداد تکرار 3/72% می‌باشد.

کلمات کلیدی

, خدمات نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر, روش همبسته‌نگار موجک, روش بازخورد ارتباط, ماشین بردارهای پشتیبان SVM (Support Vector Machine)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030339,
author = {سعادتمند, مهدی and حمید ابریشمی مقدم},
title = {یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان},
booktitle = {سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {خدمات نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر، روش همبسته‌نگار موجک، روش بازخورد ارتباط، ماشین بردارهای پشتیبان SVM (Support Vector Machine)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان
%A سعادتمند, مهدی
%A حمید ابریشمی مقدم
%J سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]