سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , کمال محامدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی جدید برای طراحی فیلترهای FIR-فاز خطی با شکل دلخواه ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی، در حقیقت شکل توسعه‌یافته روش کمترین مربعات خطا (LS) است. در این روش می‌توان علاوه بر تعیین پاسخ فرکانسی فیلتر، دامنه اعوجاجات آن را نیز در تمام (یا بخشی) از باند فرکانسی محدود نمود. برای این منظور، الگوریتم پیشنهادی در آغاز، بر اساس پاسخ فرکانسی ایده‌آل و محدوده اعوجاجات مجاز فیلتر، تابع هزینه‌ای را تعریف می‌کند. سپس طی یک فرآیند تکراری، در هر مرحله، پاسخ فرکانسی مطلوب در روش LS را چنان تنظیم می‌کند که تابع هزینه مذکور کمینه گردد. همچنین در این روش می‌توان همانند سایر روش‌های کلاسیک طراحی فیلترها، بخشی از باند فرکانسی را به عنوان باند عبور تعریف نمود. شبیه‌سازی‌ها بیانگر قابلیت چشم‌گیر الگوریتم پیشنهادی، در تنظیم پاسخ فرکانسی و دامنه اعوجاجات فیلتر مطابق خواسته‌های طراح است.

کلمات کلیدی

, فیلتر FIR با فاز خطی, روش کمترین مربعات خطا (LS), روش بیشترین شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030340,
author = {سعادتمند, مهدی and کمال محامدپور},
title = {یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS},
booktitle = {سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {فیلتر FIR با فاز خطی، روش کمترین مربعات خطا (LS)، روش بیشترین شیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS
%A سعادتمند, مهدی
%A کمال محامدپور
%J سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]