سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2005-02-23

عنوان : ( یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حمید ابریشمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معمولا روش‌های نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر بر اساس محتوی (CBIR) از دو مرحله نمایه‌گذاری و بازیابی تشکیل شده‌اند. وظیفه الگوریتم نمایه‌گذاری، استخراج یک بردار ویژگی از تصویر بر اساس ویژگی‌هایی چون رنگ، بافت و شکل است. در حالی که الگوریتم بازیابی، با استفاده از یک معیار شباهت (فاصله)، تصاویر پایگاه را بر حسب میزان شباهت (اختلاف) با تصویر پرس‌وجو مرتب می‌کند. تحققاتی که تاکنون در زمینه معیارهای شباهت انجام شده، برخلاف سایر بخش‌های الگوریتم‌های CBIR، به شکل شگفت‌آوری اندک است. در این مقاله، یک معیار فاصله جدید برای ارزیابی اختلاف بین تصاویر ارائه شده است. معیار فاصله پیشنهادی برای هر مؤلفه از بردار ویژگی وزنی در نظر می‌گیرد که بیانگر میزان اهمیت آن نسبت به دیگر مؤلفه‌ها است. ما از الگوریتم‌های ژنتیکی به منظور بهینه‌سازی وزن‌های مذکور متناسب با روش نمایه‌گذاری و ساختار بردار ویژگی استفاده کرده‌ایم. به منظور بررسی کارایی، از معیار فاصله پیشنهادی در روش W3C (شکل تصحیح شده روش همبسته‌نگار موجک) استفاده گردیده است. شبیه‌سازی‌ها بیانگر بهبود بازدهی الگوریتم CW3C با معیار فاصله پیشنهادی در مقایسه با چند معیار متداول دیگر و روش SIMPLIcity است.

کلمات کلیدی

, نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر, معیار شباهت, الگوریتم‌های ژنتیکی, روش همبسته‌نگار موجک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030344,
author = {سعادتمند, مهدی and حمید ابریشمی مقدم},
title = {یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی},
booktitle = {سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر، معیار شباهت، الگوریتم‌های ژنتیکی، روش همبسته‌نگار موجک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی
%A سعادتمند, مهدی
%A حمید ابریشمی مقدم
%J سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
%D 2005

[Download]