سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2005-02-23

عنوان : ( شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا )

نویسندگان: مهدی ملبوبی , مهدی سعادتمند , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک سیستم بینائی ماشین هوشمند، سیستمی است که از حسگر بینائی برای دریافت و تفسیر خودکار تصویری از یک منظره واقعی، به منظور بدست آودن اطلاعات، هدایت ماشین و یا پردازش استفاده می کند. رباتهای بینا زیرمجموعه‌ای از سیستمهای بینایی ماشین هستند که از دوربین بعنوان حسگر بینایی برای شناسایی و تعیین موقعیت اشیاء استفاده می‌کنند. در این مقاله روشی کارا و سریع برای: الف) شناسایی اجسام موجود در سطح دوم مسابقات سراسری رباتیک ایران با استفاده از تابع انطباق رنگ بهینه و آستانه‌گیری خودکار و ب) مکان‌یابی آنها بوسیله نگاشت مسیر به صفحه تصویر، بکمک شبکه‌های عصبی مصنوعی ارایه گردیده است. نتایج عملی بدست آمده از پیاده‌سازی این روشها در یک ربات متحرک بینا نشان از توانایی بالقوه آنها در شناسایی و مکان‌یابی اجسام در کاربردهای بینایی ماشین می‌باشد.

کلمات کلیدی

ربات متحرک و شبکه‌های عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030345,
author = {ملبوبی, مهدی and سعادتمند, مهدی and خادمی درح, مرتضی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا},
booktitle = {سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ربات متحرک و شبکه‌های عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا
%A ملبوبی, مهدی
%A سعادتمند, مهدی
%A خادمی درح, مرتضی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
%D 2005

[Download]