دامپزشکی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2007-12) , صفحات (72-72)

عنوان : Comparative quantitative parameters of temporal bones in human, dog and horse ( مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , مهران عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ

کلمات کلیدی

, مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان , اسب و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103035,
author = {محمدپور, احمدعلی and مهران عربی},
title = {Comparative quantitative parameters of temporal bones in human, dog and horse},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2007},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-6873},
pages = {72--72},
numpages = {0},
keywords = {مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Comparative quantitative parameters of temporal bones in human, dog and horse
%A محمدپور, احمدعلی
%A مهران عربی
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2007

[Download]