چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران , 2009-03-10

عنوان : ( بررسی پایداری مرز فعال خودنسبی در برابر نویز و اهمیت آن در ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حسن قاسمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مرز فعال خودنسبی معرفی و پایداری آن در برابر نویز مطالعه و بررسی شده است. بررسی‌ها نشان داد که هر دو نسخه استاتیک و دینامیک الگوریتم پیشنهادی در برابر نویز تصویر بسیار مقاوم بوده و در این زمینه، برتری محسوسی نسبت به سایر مرزهای فعال دارد. نتایج تجربی نیز بیانگر عملکرد قابل توجه مرز فعال خودنسبی در ناحیه‌بندی مجموعه‌ای از تصاویر مصنوعی و پزشکی در مقایسه با چند مرز فعال دیگر می‌باشد. ویژگی‌هایی چون دامنه جذب وسیع، بازسازی گسستگی‌های مرز، استخراج مرزهای ضعیف و مقاومت در برابر نویز الگوریتم پیشنهادی را به روشی مناسب برای ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی بدل نموده است.

کلمات کلیدی

, مرز فعال خودنسبی, مقاومت در برابر نویز, ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030352,
author = {سعادتمند, مهدی and حسن قاسمیان},
title = {بررسی پایداری مرز فعال خودنسبی در برابر نویز و اهمیت آن در ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرز فعال خودنسبی، مقاومت در برابر نویز، ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری مرز فعال خودنسبی در برابر نویز و اهمیت آن در ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی
%A سعادتمند, مهدی
%A حسن قاسمیان
%J چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]