هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حسن قاسمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی به دلیل تغییر شکل بطن (در سیکل قلبی) و پایین بودن کیفیت تصویر، همواره وظیفه‌ای دشوار بوده است. در این مقاله، ابتدا مرز فعال خودنسبی معرفی و حساسیت آن به پارامترهایش بررسی گردیده است. بعلاوه، مقادیر این پارامترها به صورت بهینه یا تجربی تنظیم گردیده‌اند. سپس، روش مذکور برای ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی بکار گرفته شده است. برای این منظور از چهار تصویر یک سیکل کامل قلبی استفاده شده است. نتایج تجربی بیانگر عملکرد قابل قبول مرز فعال خودنسبی در مقایسه با چهار الگوریتم رقیب دیگر و نظر رادیولوژیست متخصص می‌باشد.

کلمات کلیدی

, مرز فعال خودنسبی, بررسی حساسیت, ناحیه‌بندی تصاویر, تصاویر MRI قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030355,
author = {سعادتمند, مهدی and حسن قاسمیان},
title = {بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مرز فعال خودنسبی، بررسی حساسیت، ناحیه‌بندی تصاویر، تصاویر MRI قلبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی
%A سعادتمند, مهدی
%A حسن قاسمیان
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]