کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته , 2012-10-10

عنوان : ( تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل )

نویسندگان: نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین اق خانی , حسین عشقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت تولیدی حاصل از مخلوط کردن یک نوع بیودیزل و گازوئیل در کسر حجمی‌های مختلف، بر عملکرد و انتشار آلاینده‌ها در یک موتور دیزل اشتعال تراکمی پرداخته ‌است. در این مطالعه متیل استر روغن پسماند (بیودیزل) طی دو مرحله فرایند کاتالیز شده با اسید و باز از روغن های خوراکی پسماند تولید شده و در کسر حجمی‌های مختلف (%0، %20،% 35، %50، %100) با سوخت گازوئیل مخلوط گردیده است. نتایج آزمون موتوری نشان می دهد استفاده از مخلوط‌های بیودیزل و گازوئیل باعث بهبود عملکرد موتور می‌شود، به گونه‌ای که در بارهای مختلف اعمالی به موتور، مخلوط %20 بیودیزل بیشترین مقدار توان و کمترین مصرف ویژه سوخت نسبت به گازوئیل را به خود اختصاص داد که در مقایسه با سایر مخلوط ها، به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت است. دمای گازهای خروجی از محفظه احتراق با افزایش بیودیزل تا مخلوط% 35 افزایش و سپس با افزایش بیشتر کسر حجمی بیودیزل، به دلیل احتراق آرام تر بیودیزل کاهش می یابد. نتایج آنالیز گازهای خروجی از محفظه احتراق نشان می دهد انتشار آلاینده های حاصل از ترکیب بیودیزل و گازوئیل در کسر حجمی های مختلف نسبت به گازوئیل خالص پایین تر است. درصد اکسیژن خروجی از اگزوز با افزایش درصد بیودیزل در مخلوط افزایش می یابد. همچنین کاهش بو و دود در نسبت های بالای بیودیزل قابل توجه است. بنابراین با توجه به نتایج، استفاده از درصدهای پایین بیودیزل در گازوئیل بدون تاثیر منفی بر توان موتور و آلاینده ها حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی

, بیودیزل, روغن پسماند, مخلوط بیودیزل, آلاینده ها, عملکرد موتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030362,
author = {ثابت سروستانی, نسرین and فرزاد, عبدالعلی and احسان ابراهیم نیا بجستان and مسعود میر and اق خانی, محمدحسین and عشقی, حسین},
title = {تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیودیزل، روغن پسماند، مخلوط بیودیزل، آلاینده ها، عملکرد موتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل
%A ثابت سروستانی, نسرین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A احسان ابراهیم نیا بجستان
%A مسعود میر
%A اق خانی, محمدحسین
%A عشقی, حسین
%J کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته
%D 2012

[Download]