شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ) )

نویسندگان: فروغ فروغی گرو , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به 43 کیلومتر و پهنای 5 تا 8 کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ می باشد. در این مقاله سعی شده است عناصر سبک چین و مکانیزم چین خوردگی در تاقدیس ژرف مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه ی این تاقدیس 2 پیمایش عمود بر محور تاقدیس صورت گرفته است. برداشت های صحرایی و اندازه گیری پارامتر های هندسی مربوط به یک سطح چین خورده و تجزیه تحلیل داده ها، حکایت از آن دارد که تاقدیس ژرف 1) قرار B) یک چین نا متقارن، باز، نیمه زاویه دار و وسیع است و بر اساس طبقه بندی رمزی در رده ی موازی است که فشارش موازی لایه بندی است و ( Bucke ) می گیرد. مکانیزم چین خوردگی تاقدیس ژرف کمانشی نیرو به موازات سطوح اعمال می شود از آن جا که در این منطقه گسل های راندگی نسبت به چین ثانویه معرفی می شوند و به دلیل (fold-accommodation fault) هستند، به عنوان گسل های جای گرفته در چین را برای آن معرفی (flexural-slip) ضخامت کم رسوبات نرم در منطقه مورد مطالعه، ساز و کار خمشی- لغزشی می کنیم.

کلمات کلیدی

, تاقدیس ژرف , کپه داغ , چین نا متقارن , سطح چین خورده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030380,
author = {فروغی گرو, فروغ and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تاقدیس ژرف ، کپه داغ ، چین نا متقارن ،سطح چین خورده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ)
%A فروغی گرو, فروغ
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]