هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان )

نویسندگان: سیدرحیم موسوی , عبدالعلی فرزاد , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل اصلی محدود کننده عمر و کیفیت کار ابزار خاک‌ورز، سایش در تیغه های این ابزار است. سطح تیغه ها در اثر تماس با ذرات سختی که در خاک وجود دارد خراش خورده و دچار سایش می‌شود، که این سایش را سایش خراشان می‌نامید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات گسترده‌ای بر روی سایش تیغه‌های خاک‌ورز انجام شده است. معمول ترین روش‌های ارزیابی سایش در ابزار خاک‌ورز استفاده از آزمون مزرعه‌ای و یا استفاده از دستگاه آزمایش سایش خراشان چرخ لاستیکی و ذرات ساینده می‌باشد. در آزمون مزرعه‌ای علیرغم حقیقی بودن شرایط آزمون و واقعی بودن نتایج، کنترل بسیاری از پارامترهای موثر در سایش امکان پذیر نبوده و نیازمند صرف هزینه و زمان می‌باشد. همچنین دستگاه‌های متداول قادر به ایجاد شرایط واقعی کار برای مطالعه سایش تیغه‌های خاک‌ورز نمی‌باشند. هدف از این مطالعه ارائه یک دستگاه آزمایش سایش خراشان متناسب با شرایط کاری تیغه‌های خاک‌ورز می‌باشد که بتواند شرایط کنترل شده‌ای را برای انجام مطالعات رفتار سایشی نمونه‌ها شبیه سازی نماید. این دستگاه شامل یک مخزن خاک می‌باشد که نمونه‌‌ در داخل آن توسط مکانیزمی مشابه با مکانیزم حرکت تیغه در خاک حرکت می‌کند. مکانیزم حرکت نمونه متناسب با شرایط ابزار قابل تنظیم می‌باشد. نتایج به دست آمده از آزمایشات صورت گرفته با این دستگاه بیانگر مطلوبیت عملکرد آن بوده و می‌توان از آن در مطالعات گسترده تر استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آزمایش سایش, سایش خراشان, ابزار خاک‌ورز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030385,
author = {موسوی, سیدرحیم and فرزاد, عبدالعلی and بیاتی, محمدرضا},
title = {طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آزمایش سایش، سایش خراشان،ابزار خاک‌ورز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان
%A موسوی, سیدرحیم
%A فرزاد, عبدالعلی
%A بیاتی, محمدرضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]