دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-10

عنوان : ( اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت )

نویسندگان: سُلماز شجاعیان بابائی , علی میرشاهی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , علیرضا وجهی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه ایران از نظر جمعیت گوسفندی، در دنیا رتبه‎ی چهارم را داراست. از میان کل جمعیت گوسفندی ایران، نژاد بلوچی بیشترین فراوانی را در بین سایر نژادها به خود اختصاص می‎دهد و سهم این نژاد در اقتصاد کشور با توجه به این که بخش بزرگی از نیازهای گوشت، پشم و پوست را تأمین می‎نماید، قابل ملاحظه می‎باشد؛ با این وجود اطلاعات علمی موجود در مورد این حیوان ارزشمند بسیار اندک می‎باشد، به خصوص که تا به حال پارامترهای اکوکاردیوگرافی طبیعی برای استفاده در موارد بیماری‎ها و نارسایی‎های قلبی تعیین نشده است. اکوکاردیوگرافی تکنیک تصویربرداری تشخیصی غیر تهاجمی با ارزشی است که برای ارزیابی اندازه حفرات قلب، ضخامت و حرکت دیواره، آناتومی و حرکت دریچه ها، عروق بزرگ قلب و پریکارد به کار گرفته می شود. از آنجایی که عملکرد قلب از عوامل تاثیر گذار بر رشد و کارایی می باشد، بنابر این ارزیابی اکوکاردیوگرافی برای پیشگویی سلامت عمومی می تواند مفید باشد. هدف هدف این مطالعه به دست آوردن مقدار طبیعی قطر ریشه آئورت طی زمان دیاستول با استفاده از اکوکاردیوگرافی مد حرکت در گوسفند بلوچی بود. مواد و روش کار در این تحقیق، تعداد 22 رأس گوسفند بلوچی (11 رأس ماده و 11 رأس نر) بالغ با میانگین سنی 32/2 سال و انحراف معیار 08/1 و میانگین وزنی 04/46 کیلوگرم و انحراف معیار 9/10 که در معاینه کامل بالینی و ارزیابی هماتولوژی سالم بودند، انتخاب شدند. سپس ارزیابی اکوکاردیوگرافی با دستگاهMicromaxx ساخت شرکت Sonosite توسط ترانسدیوسر آرایه‎ی فازی با فرکانس 5-1 مگاهرتز انجام گرفت. پس از تراشیدن و تمیز کردن موهای چهارمین فضای بین دنده ای سمت راست و استفاده از ژل اولتراسونوگرافی، اکوکاردیوگرافی مد حرکت از رهیافت فوق انجام و قطر ریشه آئورت از نمای دریچه آئورت در محور عرضی قلب مورد ارزیابی قرار گرفت. اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی جهت ارزیابی جریان‎های برگشتی احتمالی در محل دریچه‎ها انجام پذیرفت. همزمان با اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق base-apex نیز اخذ گردید. نتایج در این تحقیق، میانگین قطر ریشه آئورت اندازه گیری شده در زمان دیاستول، 14/2 سانتیمتر با انحراف معیار 26/0 بدست آمد. در ارزیابی اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی هیچ جریان‎ برگشتی معنی‎داری در محل دریچه‎ها مشاهده نشد. نتیجه گیری از مقادیر به دست آمده در این مطالعه می توان به عنوان مقادیر استاندارد در ارزیابی عوارض قلبی گوسفند بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, قطر آئورت, گوسفند بلوچی, اکوکاردیوگرافی, مد حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030399,
author = {شجاعیان بابائی, سُلماز and میرشاهی, علی and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and علیرضا وجهی and عزیز زاده, محمد},
title = {اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت},
booktitle = {دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قطر آئورت، گوسفند بلوچی، اکوکاردیوگرافی، مد حرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت
%A شجاعیان بابائی, سُلماز
%A میرشاهی, علی
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A علیرضا وجهی
%A عزیز زاده, محمد
%J دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]