دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-10

عنوان : ( ارزیابی تراکم استخوان با روش سی تی اسکن در مسمومیت مزمن تجربی با سرب )

نویسندگان: علی میرشاهی , محمدرضا اصلانی , تکتم حیدری , مصطفی عراقی , مهرداد مهری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرب یکی از پرکاربردترین عناصر مورد استفاده در صنعت و از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست می باشد اما هیچ فعالیت حیاتی در بدن موجودات زنده بر عهده ندارد. اثرات تماس مزمن با سرب عبارت است از عقب ماندگی شناختی و رفتاری، افزایش فشار خون و نقص در عملکرد کلیوی. از دیگر اثرات سرب می توان به اختلال در رشد و اثرات اسکلتی اشاره نمود. علی رغم اهمیت سمیت اسکلتی سرب مطالعه ای روی اثر سرب بر تراکم استخوان با تکنیک Quantitative Computed Tomography در رت وجود ندارد. هدف این تحقیق ارزیابی اثر سرب بر تراکم استخوان در رت بود. در این مطالعه اثر تماس مزمن با سرب با دو دوز 500 و 1000 قسمت در میلیون در آب آشامیدنی بر روی تراکم بدنه مهره های اول تا ششم کمری رت، بررسی گردید. در این راستا تعداد 24 سر رت نر تازه از شیر گرفته شده نژاد ویستار تهیه و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. دو گروه سرب را با دوزهای مذکور به مدت 4 ماه دریافت می نمودند. گروه سوم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در انتهای ماه چهارم اسکن سی تی توسط دستگاه سی تی 16 اسلایس، در حالت بیهوشی عمومی و حالت گماری شکمی-پشتی از رت ها اخذ شد. میانگین عدد سی تی با واحد هانسفیلد برای بدنه مهره های کمری در مقاطع 625/0 میلیمتری در هر رت محاسبه شد و مورد آنالیز آماری قرار گرفت. در تمامی متغیرهای ارزیابی شده در سی تی اسکن، اختلاف معنی داری میان گروه های دریافت کننده سرب و گروه کنترل وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که تماس مزمن با سرب با دوزهای مشخص شده اثری بر تراکم استخوان بدنه مهره های کمری رت در طی دوره مطالعه نداشت.

کلمات کلیدی

, مسمومیت مزمن با سرب, تراکم استخوان, سی تی اسکن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030401,
author = {میرشاهی, علی and اصلانی, محمدرضا and حیدری, تکتم and عراقی, مصطفی and مهری, مهرداد},
title = {ارزیابی تراکم استخوان با روش سی تی اسکن در مسمومیت مزمن تجربی با سرب},
booktitle = {دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مسمومیت مزمن با سرب، تراکم استخوان، سی تی اسکن، رت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تراکم استخوان با روش سی تی اسکن در مسمومیت مزمن تجربی با سرب
%A میرشاهی, علی
%A اصلانی, محمدرضا
%A حیدری, تکتم
%A عراقی, مصطفی
%A مهری, مهرداد
%J دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2012

[Download]