سومین کنفرانس ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی , 2012-10-03

عنوان : ( بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم) )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از درس آزمایشگاه شیمى عمومى در سرفصل آن: فراگرفتن اصول کار در آزمایشگاه شیمی و کسب تجربیات مقدماتی در زمینه شیمی بیان شده است. تنوع کمی و کیفی مخاطبین (دانشجویان بسیاری از رشته های تحصیلی علوم پایه و مهندسی، اکثر رشته های تحصیلی پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و ...) و به تبع آن گردش کار بالای این آزمایشگاه آموزشی دانشگاهی، گسیل اجتناب ناپذیر انبوه پسماندهای شیمیایی خطرناک را به قلب منابع آبی و خاکی کشور عزیزمان ایران در پی دارد. پژوهش اخیر پس از حدود یک دهه تدریس این درس توسط نویسنده اصلی، به منظور مدیریت صحیح پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاههای شیمی عمومی با ارائه راهکارهای علمی- عملی جهت بازیافت آنها و همچنین افزودن این مقوله ی مهم به اهداف این درس، انجام شده است. عملیاتی شدن کامل این پ‍ژوهش، ضمن کاهش پسماندها و صرفه جویی اقتصادی ناشی از بازیافت این مواد ارزشمند، دانشجویان عمدتا مبتدی را با این مسئله به صورت عینی مواجه کرده و زمینه الگو برداری و استفاده از آن در آینده را برای آنها فراهم می کند. آزمایش بررسی قانون بقای جرم – اولین تجربه عملی شیمی دانشجویان - به عنوان نخستین گام، انتخاب شد. در مجموع، شیوه بازیابی، ملاحظات ایمنی، خصوصیات، کاربرد ها و قیمت هشت پسماند شیمیایی آن شامل: نیتروژن دی اکسید، سدیم نیترات، سدیم سولفات ده آبه، مس(II) فسفات سه آبه، هیدروژن، منیزیم فسفات هیدراته، منیزیم کلرید شش آبه و مس به روشنی بیان شده است. امیدواریم تلاشمان، قدمی هر چند کوچک برای تحقق آینده ای ایمن و عاری از آلودگیهای شیمیایی به حساب آید.

کلمات کلیدی

, آزمایشگاه شیمی عمومی, آزمایش قانون بقای جرم, پسماند شیمیایی, نیتروژن دی اکسید, سدیم نیترات, سدیم سولفات ده آبه, مس(II) فسفات سه آبه, هیدروژن, منیزیم فسفات هیدراته, م
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030420,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن and آسوده, احمد},
title = {بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم)},
booktitle = {سومین کنفرانس ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمایشگاه شیمی عمومی، آزمایش قانون بقای جرم، پسماند شیمیایی، نیتروژن دی اکسید، سدیم نیترات، سدیم سولفات ده آبه، مس(II) فسفات سه آبه، هیدروژن، منیزیم فسفات هیدراته، منیزیم کلرید شش آبه، مس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم)
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%A آسوده, احمد
%J سومین کنفرانس ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی
%D 2012

[Download]