بیستمین همایش سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک ایران 2012 , 2012-05-15

عنوان : ( بهبود ضریب انتقال حرارت داخل لوله های مبدل حرارتی به کمک تحریک لایه مرزی )

نویسندگان: محسن کهرم , احمد شرف بایگی , سعید وحیدی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مبدل های حرارتی افزایش ضریب انتقال حرارت موجب کاهش سرمایه گذاری و بهبود کار آئی مبدل است. در این تحقیق داخل لوله های مبدل موانع مناسبی برای تحریک لایه مرزی و افزایش ضریب انتقال حرارت بکار گرفته شده است. یک مانع دیسکی، حلقوی و مخروطی جزو نمونه های آزمایشی هستند. نتیجه بهبود ضریب انتقال حرارت گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, مبدل حرارتی, ضریب انتقال حرارت, تحریک لایه مرزی درهم, گردابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030422,
author = {کهرم, محسن and شرف بایگی, احمد and وحیدی فر, سعید},
title = {بهبود ضریب انتقال حرارت داخل لوله های مبدل حرارتی به کمک تحریک لایه مرزی},
booktitle = {بیستمین همایش سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک ایران 2012},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مبدل حرارتی، ضریب انتقال حرارت، تحریک لایه مرزی درهم، گردابه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود ضریب انتقال حرارت داخل لوله های مبدل حرارتی به کمک تحریک لایه مرزی
%A کهرم, محسن
%A شرف بایگی, احمد
%A وحیدی فر, سعید
%J بیستمین همایش سالانه و بین المللی مهندسی مکانیک ایران 2012
%D 2012

[Download]