چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-08-30

عنوان : ( بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران )

نویسندگان: اصغر قاسمی برسیانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات پتروگرافی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگهای موجود در منطقه شامل هارزبورژیت های کلینوپیروکسن دار، لرزولیت، دونیت، ورلیت ...

کلمات کلیدی

, هارزبورژیت, لرزولیت, دونیت, ورلیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030434,
author = {قاسمی برسیانی, اصغر and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and قائمی, فرزین},
title = {بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {هارزبورژیت، لرزولیت، دونیت، ورلیت، سرپانتینیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران
%A قاسمی برسیانی, اصغر
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A قائمی, فرزین
%J چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]