چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11 )

نویسندگان: معصومه محمدی سروستانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش منابع انرژی و آلودگی محیط‌زیست از جمله بحران‌هایی هستند که آینده بشریت را تهدید می کنند. بنابراین نیاز به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سوخت‌هایی که دوستدار محیط‌زیست هستند بیش از پیش مورد نیاز می‌باشند. در این راستا بیودیزل به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر و پاک نقش مهمی ایفا می کند. میکروجلبک ها به دلیل رشد سریع و محتوای لیپید بالا بهترین مواد خام غیرخوراکی برای تولید بیودیزل در مقایسه با روغن حاصل از محصولات زراعی محسوب می شوند. با این وجود هزینه تولید بالا استفاده از میکروجلبک ها را برای تولید بیودیزل کاهش می‌دهد. این مشکل را می توان با بهبود روش های تولید زی توده، محتوی لیپید و استخراج آن رفع کرد. در این تحقیق جهت کاهش هزینه تولید بیودیزل، از میکروجلبک های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب پرکندآباد 1 و 2 مشهد به عنوان مایه تلقیح در محیط کشت سنتزی BG11 استفاده شده است. علاوه براین میزان رشد این میکروجلبک ها تحت شدت نور و شرایط یکسان در محیط کشت سنتزی فوق با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که رشد میکروجلبک های بومی در واحد تصفیه پرکندآباد 2 نسبت به پرکندآباد 1 بالاتر است، به طوریکه ماکزیمم دانسیته نوری میکروجلبک‌‌‌های بومی پرکندآباد 1 و 2 در محیط کشت سنتزی BG11 به ترتیب برابر با 1/545 و 2/367 برآورد شد.

کلمات کلیدی

, محیط کشت سنتزی, میکروجلبک, تصفیه فاضلاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030436,
author = {محمدی سروستانی, معصومه and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط کشت سنتزی، میکروجلبک، تصفیه فاضلاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11
%A محمدی سروستانی, معصومه
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]