شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد )

نویسندگان: تکتم ندافان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کلات یکی از مهم ترین واحد های حوضه رسوبی کپه داغ به سن ماستریشین پسین می باشد . این سازند در برش تنگ دوبرادر واقع در 94 کیلومتری شمال شرق مشهد می باشدکه از نظر لیتولوژیکی شامل ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ، سنگ آهک ماسه ای ، شیل ومارن بوده و 124 متر ضخامت دارد . بررسی ومطالعه پتروگرافی این سازند در برش فوق منجر به شناسایی 15 رخساره سنگی شده است. این رخساره ها در دو گروه آواری و کربناته قرار گرفته اندکه 4 رخساره آواری و 11 رخساره کربناته تشخیص داده شده است. شناسایی این رخساره ها موید رسوبگذاری در یک رمپ کربناته کم عمق همراه با پشته های سدی ودرمحیط های لاگونی نیمه محصور ، پشته های سدی بایوکلاستی ودریای باز می باشد .علاوه بر این رخساره شیلی این توالی کربناته موید رسوبگذاری در یک محیط رسوبی عمیق تر نسبت به رخساره های آهکی می باشد .

کلمات کلیدی

, سازند کلات , ماستریشین پسین , رخساره های سنگی , محیط رسوبگذاری, رمپ کربناته کم عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030448,
author = {ندافان, تکتم and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سازند کلات ،ماستریشین پسین ،رخساره های سنگی ،محیط رسوبگذاری، رمپ کربناته کم عمق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد
%A ندافان, تکتم
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]