دومین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2012-03-03

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ برمبنای فرامینیفرها در برش گردنه مزدوران )

نویسندگان: محبوبه کیخا , محمد وحیدی نیا , مهناز پروانه نژاد شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آب تلخ یکی از مهمترین واحدهای کرتاسه بالایی در شرق حوضه کپه داغ (شمال شرق ایران) است. . برش مورد مطالعه (برش گردنه مزدوران) در 98 کیلومتری شرق شهر مشهد واقع شده است. سازند آب تلخ در برش مورد مطالعه 833 متر ضخامت دارد و لیتولوژی آن شامل شیل و مارن، سنگ آهک ماسه-ای و ماسه سنگ آهکی می باشد. مرز زیرین سازند آب تلخ با سازند آبدراز پیوسته و هم شیب است اما مرز بالایی آن با سازند نیزار بصورت ناپیوستگی فرسایشی است که با یک افق 3 تا 5 سانتی متری از خاک قدیمه همراه می باشد. 113 نمونه که جمع آوری شده، توسط مطالعات میکروسکوپی بررسی گردید که منجر به شناسایی 54 گونه از 27 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک شده است. حاصل بایوزوناسیون آن 6 بایوزون می باشد براساس این زون بندی سن سازند آب تلخ در برش الگو (گردنه مزدوران) سانتونین پسین تا ماستریشتین پیشین تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند آب تلخ, مزدوران, فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک, بایوزوناسیون, سانتونین پسین, ماستریشتین پیشین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030450,
author = {محبوبه کیخا and وحیدی نیا, محمد and مهناز پروانه نژاد شیرازی},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ برمبنای فرامینیفرها در برش گردنه مزدوران},
booktitle = {دومین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2012},
location = {زرند, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند آب تلخ، مزدوران، فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک، بایوزوناسیون، سانتونین پسین، ماستریشتین پیشین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ برمبنای فرامینیفرها در برش گردنه مزدوران
%A محبوبه کیخا
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهناز پروانه نژاد شیرازی
%J دومین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2012

[Download]