کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030453,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and آزاد, مسعود},
title = {طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {روش کاربرد کود، عملکرد گندم، فسفر، مقدار کاربرد کود، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A آزاد, مسعود
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]