کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030454,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {زیست توده و عملکرد دانه گندم، کاربرد سراسری کود، کاربرد نواری کود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]