کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030456,
author = {مهدی زاده, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and ناصری پور یزدی, محمدتقی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.)},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {کمپوست، گوجه فرنگی، کودهای ارگانیک، عملکرد میوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.)
%A مهدی زاده, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A راستگو, مهدی
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]