همایش ملی بیوتکنولوژی٬ بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09

عنوان : ( مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر )

نویسندگان: ملیحه اکبرزاده نیاکی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ترکیبی از روشهای فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی جهت بررسی مقایسه ای سلول زدایی مری موش صحرایی و خرگوش نر بکار گرفته و مقایسه شد.

کلمات کلیدی

, داربست, سلول زدایی, ماتریکس خارج سلولی, مهندسی بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030458,
author = {اکبرزاده نیاکی, ملیحه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and لاری, رویا},
title = {مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر},
booktitle = {همایش ملی بیوتکنولوژی٬ بیوشیمی و مهندسی زیستی},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {داربست، سلول زدایی، ماتریکس خارج سلولی، مهندسی بافت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش سلول زدایی ماتریکس خارج سلولی مری بین موش صحرایی و خرگوش نر
%A اکبرزاده نیاکی, ملیحه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A لاری, رویا
%J همایش ملی بیوتکنولوژی٬ بیوشیمی و مهندسی زیستی
%D 2012

[Download]