چهارمین همایش کشوری بروسلوز , 2011-12-13

عنوان : ( بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , علیرضا بنی اسدی , جواد خوش نگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

بروسلا گربه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030469,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and بنی اسدی, علیرضا and خوش نگاه, جواد},
title = {بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد},
booktitle = {چهارمین همایش کشوری بروسلوز},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بروسلا گربه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A بنی اسدی, علیرضا
%A خوش نگاه, جواد
%J چهارمین همایش کشوری بروسلوز
%D 2011

[Download]