دومین سمینار ملی امنیت غذایی , 2012-10-17

عنوان : ( شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ )

نویسندگان: سعیده فیاضی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , حسن صدرنیا , سید امیر حسن منجمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی متفاوت ارقام برنج، گزارشات نشان دهنده این هستند که احتمال اختلاط ارقام مختلف در بازار وجود دارد. استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه های عصبی برای طبقه بندی ارقام برنج، روشی است که می تواند دقت فرآیند طبقه بندی را در کاربردهای واقعی افزایش دهد. در این مطالعه چند ویژگی شکلی از تصاویر دانه ها بررسی شدند تا کارآیی آنها در شناسایی سه رقم برنج ایرانی (طارم، فجر، شیرودی) در نمونه های مخلوط این سه رقم ارزیابی شود. در مجموع 666 تصویر از دانه های برنج (222 تصویر از هر واریته) در شرایط نورپردازی ثابت گرفته شد و 71 ویژگی شکلی از تصاویر دانه ها استخراج شد. روش های ضریب فیشر ،تحلیل اجزای اصلی و ترکیبی از این دو روش برای انتخاب ویژگی هایی که بیشترین تأثیر را در دسته بندی و شناسایی ارقام دارند به کار برده شدند. برای طبقه بندی نمونه های برنج در سه کلاس مختلف از شبکه ی عصبی LVQ4 دقت طبقه بندی LVQ4 به ترتیب برای سه رقم فجر، شیرودی و طارم 87/98، 100 و 100 درصد بود. این نتایج نشان می دهند که روش پردازش تصویر ابزاری مناسب برای تشخیص و جداسازی واریته های مختلف برنج است.

کلمات کلیدی

, برنج, ویژگی های شکلی, پردازش تصویر و شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030470,
author = {فیاضی, سعیده and عباسپور فرد, محمدحسین and عباس روحانی and صدرنیا, حسن and سید امیر حسن منجمی},
title = {شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ},
booktitle = {دومین سمینار ملی امنیت غذایی},
year = {2012},
location = {سوادکوه, ايران},
keywords = {برنج، ویژگی های شکلی، پردازش تصویر و شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ
%A فیاضی, سعیده
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A عباس روحانی
%A صدرنیا, حسن
%A سید امیر حسن منجمی
%J دومین سمینار ملی امنیت غذایی
%D 2012

[Download]