دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثرات دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) بر عملکرد ذرت در تراکم های مختل کاشت )

نویسندگان: مریم سمائی , مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون و تراکم های مختلف کاشت ...

کلمات کلیدی

, تراکم , دزهای کاهش یافته , کارایی علفکش , عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030475,
author = {سمائی, مریم and راستگو, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن and قنبری, علی},
title = {اثرات دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) بر عملکرد ذرت در تراکم های مختل کاشت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تراکم - دزهای کاهش یافته - کارایی علفکش - عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) بر عملکرد ذرت در تراکم های مختل کاشت
%A سمائی, مریم
%A راستگو, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قنبری, علی
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]