دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت )

نویسندگان: فرشته آهنگرانی فراهانی , مهدی راستگو , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر دزهای کاهش علفکش فورام سولفورون و نتیروژن بر ...

کلمات کلیدی

, دز کاهش یافته , کارایی علفکش , عملکرد , نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030476,
author = {آهنگرانی فراهانی, فرشته and راستگو, مهدی and قنبری, علی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دز کاهش یافته - کارایی علفکش - عملکرد - نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت
%A آهنگرانی فراهانی, فرشته
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]