نخستین همایش علمی و جشنواره ملی نژادهای اصیل اسب های ایران , 2012-10-24

عنوان : ( بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , ولی عابدی , سعید یغفوری , عبدالجلیل غیادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توکسوپلاسما گوندی کوکسیدیای روده ای گربه سانان با طیف وسیع غیر معمولی در میزبانان واسطه مهره دار شایع می باشد. مطالعات انجام یافته در ایران نشان دهنده شیوع نسبتاً بالای توکسوپلاسموزیس در انسان و دام می باشد. در این مطالعه فراوانی آلودگی توکسوپلاسما در اسب های نزاد ترکمن در منطقه راز و جرگلان واقع در استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور طی سال های 1391-1392 ، تعداد 100 اسب در با همکاری اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی خونگیری شدند دید و با روش سرولوژی ایمنو- فلورسنت غیر مستقیم (IFAT) آزمایش گردید. نتایج بدست آمده نشاندهنده وجود عیار سرمی مثبت بر علیه توکسوپلاسما در(42%) از نمونه های مورد آزمایش بود . برطبق نتایج بدست آمده کمترین عیار سرمی 1/20 و بالاترین عیار سرمی 1/160 بودند. در این مطالعه هیچگونه اختلاف معنی دار بین فراوانی آلودگی و فاکتورهای سن ، جنس و نوع فعالیت اسب مشاهده نگردید . با توچه به فراوانی بالای آلودگی در اسب های مورد مطالعه ، لزوم توجه به نکات بهداشتی به منظور کنترل و پیشگیری بیماری مورد نیاز است

کلمات کلیدی

, توکسوپلاسما , سرولوژی , اسب , خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030534,
author = {رزمی, غلامرضا and عابدی, ولی and یغفوری, سعید and عبدالجلیل غیادی},
title = {بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی},
booktitle = {نخستین همایش علمی و جشنواره ملی نژادهای اصیل اسب های ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توکسوپلاسما ، سرولوژی ، اسب ، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی
%A رزمی, غلامرضا
%A عابدی, ولی
%A یغفوری, سعید
%A عبدالجلیل غیادی
%J نخستین همایش علمی و جشنواره ملی نژادهای اصیل اسب های ایران
%D 2012

[Download]