همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی , 2012-10-09

عنوان : ( بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از یازده سپتامبر و فراهم‌شدن زمینه‌ی تحقّق افکار استراتژیست‌های نومحافظه‌کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راه‌ْ‌بردِ نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم‌سازانِ نومحافظه‌کار، با تمرکز بر راه‌ْبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر (حذف حکومت‌های ستیزه‌جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه‌ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. امّا، ایجاد دولت جانشین، به‌عنوان «دولت سرمشق»، چالشی بود که گام بعدی آمریکاییان را در یک‌ْدست‌سازی سیاسی در منطقه‌ی خاورمیانه دچار مشکل نمود. روند تدوین قوانین اساسی جدید افغانستان در سالِ 1382/2004 و در عراق به سالِ 1384/2005، رخ داده است. نگارنده تلاش می‌کند نشان دهد که کدام‌یک از مؤلفه‌های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیدای دو کشور، بروز یافته‌اند.

کلمات کلیدی

, قانون اساسی افغانستان, قانون اساسی عراق, حضور جغرافیا در متن قانون اساسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030542,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق},
booktitle = {همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی عراق، حضور جغرافیا در متن قانون اساسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق
%A خلیلی, محسن
%J همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی
%D 2012

[Download]