نقد ادبی, دوره (4), شماره (14), سال (2011-7) , صفحات (7-29)

عنوان : ( نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی )

نویسندگان: امیر بوذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم بلاغت در زبان عربی و فارسی از ایدئولوژی اسلامی تاثیر فراوانی پذیرفته است. سرآغاز بسیاری از مطالعات بلاغی، مجادلات ایدئولوژیک بوده است. بسیاری از نویسندگان تاریخ بلاغت از ابتدا به تقسیم دلالت های زبان به حقیقی و مجازی اشاره کرده اند؛ اما یادآور نشده اند که در تطور بلاغت اسلامی برخی نظریه پردازان از اصل، منکر کارکرد مجازی زبان بوده اند. پژوهشگران نظریه انکار مجاز را به برخی از پیشینیان چون ابواسحاق اسفراینی (ف. 417 ق) نسبت داده اند؛ اما کسی که با پافشاری از این دیدگاه دفاع کرده، ابن تیمیه دمشقی است. این مقاله پس از بیان درآمدی درباره مجاز و تاثیر باورهای ایدئولوژیک در شکل گیری نظریه های بلاغی، به زمینه های پیدایش بحث درباره انکار مجاز می پردازد، آن گاه آرای ابن تیمیه را بررسی می کند و تاثیرگذاری آن را در سیر تدوین بلاغت اسلامی نشان می دهد

کلمات کلیدی

, کلید واژه: نظریه بلاغت, حقیقت, انکار مجاز, ابن تیمیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030574,
author = {بوذری, امیر},
title = {نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {14},
month = {July},
issn = {2008-0360},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {کلید واژه: نظریه بلاغت، حقیقت، انکار مجاز، ابن تیمیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی
%A بوذری, امیر
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]