مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (3), سال (2011-6) , صفحات (63-71)

عنوان : ( تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی )

نویسندگان: آرش نجی , فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرابی پیشرونده پدیده ای است که درآن یک خسارت جزیی یا شکست موضعی باعث خرابی کل سازه یا قسمت زیادی از آن می شودبه گونه ای که خرابی نهایی تناسبی با خرابی اولیه ندارد.دراین مقاله به رابطه سازی یک مدل ساده وتقریبی برای محاسبه تغییر مکان نقطه بالای ستون حذف شده در تحلیل خرابی پیشرونده پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, خرابی پیشرونده, سازه های فولادی, تحلیل تقریبی, منحنی ظرفیت, رفتار کابلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030589,
author = {نجی, آرش and ایرانی, فریدون},
title = {تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2011},
volume = {40},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-7918},
pages = {63--71},
numpages = {8},
keywords = {خرابی پیشرونده،سازه های فولادی،تحلیل تقریبی،منحنی ظرفیت،رفتار کابلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی
%A نجی, آرش
%A ایرانی, فریدون
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2011

[Download]