اندیشه دینی, دوره (13), شماره (47), سال (2012-10) , صفحات (29-52)

عنوان : ( رابطه زبان دین و صدق )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پرسش‌های اساسی که در حوزه زبان دین قابل طرح است پرسش از صدق زبان دین است. این مساله از منظر متفکران دینی حائز اهمیت است چرا که اعتقادات و باورهای دینی مومنان برگرفته آموزه‌ها و گزاره‌هایی است که در زبان دین بیان شده است و از منظر معرفت شناسی حصول معرفت در پرتو احراز صدق باورها امکان‌پذیر است. علاوه بر این از منظر ایمان دینی وقوع گزاره‌های کاذب در زبان دین با علم مطلق و خیرخواهی خداوند ناسازگار است. در این نوشتار ضمن مرور اجمالی نظریه‌های صدق، مساله صدق زبان دین در سه محور کلی قابلیت اتصاف زبان دین به صدق، امکان دست‌یابی به صدق زبان دین در مرتبه فهم بشری، معیار و ملاک حجیّت باورهای دینی در صورت عدم امکان دست‌یابی به صدق مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, صدق, تئوری مطابقت, تئوری انسجام, تئوری پراگماتیستی, صدق‌پذیری زبان دین, حجیت باورهای دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030605,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {رابطه زبان دین و صدق},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2012},
volume = {13},
number = {47},
month = {October},
issn = {2251-6123},
pages = {29--52},
numpages = {23},
keywords = {صدق، تئوری مطابقت، تئوری انسجام، تئوری پراگماتیستی، صدق‌پذیری زبان دین، حجیت باورهای دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه زبان دین و صدق
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2012

[Download]