سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( تغییرات رشد باکتری اسیدی تیوباسیلوس اکسیدانس در میزان گوگرد، دما و pH های متفاوت )

نویسندگان: زهرا فکری راد , منصور مشرقی , محمدرضا حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باکتری های جنس اسیدی تیوباسیلوس دارای کاربردهای بیوتکنولوژیک بسیاری از جمله حذف گازهای سمی مانند گاز هیدروژن سولفید، حذف فلزات سنگین و bioleaching می باشد.

کلمات کلیدی

, اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس, بهینه سازی رشد, گوگرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030620,
author = {فکری راد, زهرا and مشرقی, منصور and حسین دخت, محمدرضا},
title = {تغییرات رشد باکتری اسیدی تیوباسیلوس اکسیدانس در میزان گوگرد، دما و pH های متفاوت},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس، بهینه سازی رشد، گوگرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات رشد باکتری اسیدی تیوباسیلوس اکسیدانس در میزان گوگرد، دما و pH های متفاوت
%A فکری راد, زهرا
%A مشرقی, منصور
%A حسین دخت, محمدرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]