سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE )

نویسندگان: منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری جنس Staphylococcus یکی از رایج ترین عوامل مسمومیت غذایی است. در اکثر موارد، مسمومیت غذایی در ارتباط با S. aureus در نظر گرفته می شود. با این حال اعضای دیگر جنس Staphylococcus نیز توانایی تولید انتروتوکسین را دارند. از آنجا که 33 تا از 14 گونه شناخته شده Staphylococcus بالقوه برای انسان بیماری زا هستند، هدف از این مطالعه ارائه روشی جهت شناسایی گونه های مختلف Staphylococcus است. برای این منظور از ژن tuf باکتری Staphylococcus با درجه بالای پلی مورفیسم مختص به گونه استفاده گردید. سه گونه استاندارد S. aureus ، S. saprophyticus و S. epidermidis در محیط TSB رشد داده شد و DNA ژنومی استخراج گردید. سپس قطعه 134 جفت بازی از ژن tuf با روش PCR تکثیر یافت. با تهیه رقت های مختلف از باکتری S. aureus و استخراج DNA از هر رقت و نیز آلوده سازی نمونه غذایی با رقت های مختلف از باکتری، حساسیت تست PCR برای سویه استاندارد و نمونه غذایی تلقیح شده تعیین شد. به علاوه پس از ایجاد شیب دمایی الکتروفورز و بهینه سازی پارامترهای روش TTGE ، آمپلیکون های PCR با طول یکسان اما سایز متفاوت از یکدیگر تفکیک شدند و به این ترتیب گونه های مختلف باکتری Staphylococcus از یکدیگر قابل تمایز هستند.

کلمات کلیدی

, گونه های Staphylococcus, ژن tus, تکنیک PCR-TTGG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030621,
author = {بهرامی, منیره and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and بحرینی, معصومه and بشارتی, مریم},
title = {تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گونه های Staphylococcus، ژن tus، تکنیک PCR-TTGG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE
%A بهرامی, منیره
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A بحرینی, معصومه
%A بشارتی, مریم
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]