همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01

عنوان : ( توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.) )

نویسندگان: میلاد باقری شیروان , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشت مخلوط، ساختار هندسی و نحوه توزیع برگ‌ها و ماده خشک در لایه‌های مختلف کانوپی نقش بسزایی را در استفاده گیاهان از منابع مختلف به خصوص نور ایفا می‌نماید. در همین راستا و به منظور بررسی الگوی توزیع ماده خشک در کشت مخلوط سویا با دو گیاه ریحان و گاوزبان، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و 9 تیمار (شامل کشت خالص گیاهان نامبرده و ترکیبات 75%، 50% و 25% سویا با ریحان و گازبان) در سال 1390 اجرا گردید. نمونه‌برداری از کرت‌ها 75 روز پس از کاشت و در زمان بسته شدن کانوپی سویا انجام گرفت. بررسی‌ نتایج نشان داد که با افزایش نسبت کاشت گاوزبان از ارتفاع سویا کاسته شد و تمرکز ماده خشک سویا به لایه‌های بالاتر بیشتر شد. با افزایش نسبت گاوزبان در کشت مخلوط با سویا، حداکثر ماده خشک گاوزبان در یک لایه پایین‌تر متمرکز شد. همچنین با افزایش سهم ریحان در کشت مخلوط با سویا از 50% به 75%، تجمع ماده خشک سویا در لایه‌های بالایی بیشتر بود، این درحالی است که تفاوت چندانی در توزیع ماده خشک ریحان مشاهده نمی‌شود. به طور کلی به غیر از نسبت 75 درصدی سویا در کشت مخلوط، مجموع ماده خشک سویا در کشت مخلوط با گاوزبان کاهش شدیدتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, ساختار کانوپی, ماده خشک, ریحان, کشت مخلوط, گاوزبان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030632,
author = {میلاد باقری شیروان and فائزه زعفریان and وحید اکبرپور and اسدی, قربانعلی and بهاره بیچرانلو},
title = {توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.)},
booktitle = {همایش ملی ایده های نو در کشاورزی},
year = {2012},
location = {خوراسگان- اصفهان, ايران},
keywords = {ساختار کانوپی، ماده خشک، ریحان، کشت مخلوط، گاوزبان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع عمودی ماده خشک در کشت مخلوط سویا با ریحان (Ocimum basilicum L.) و گاوزبان (Borago officinalis L.)
%A میلاد باقری شیروان
%A فائزه زعفریان
%A وحید اکبرپور
%A اسدی, قربانعلی
%A بهاره بیچرانلو
%J همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
%D 2012

[Download]