آب و فاضلاب, شماره (49), سال (2004-6) , صفحات (10-20)

عنوان : ( کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , ناجیل جورح رایت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق کارایی شبکه های عصبی در افزایش دقت مدلهای هیدرودینامیکی برای پیش بینی جریان رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, سیستم عصبی مصنوعی, پیش بینی جریان رودخانه, مدل هیدرودینامیکی, بهینه سازی نتایج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030645,
author = {دستورانی, محمدتقی and ناجیل جورح رایت},
title = {کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2004},
number = {49},
month = {June},
issn = {1024-5936},
pages = {10--20},
numpages = {10},
keywords = {سیستم عصبی مصنوعی، پیش بینی جریان رودخانه، مدل هیدرودینامیکی، بهینه سازی نتایج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مدل هیدرودینامیکی به منظور پیش بینی دقیقتر جریان رودخانه
%A دستورانی, محمدتقی
%A ناجیل جورح رایت
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2004

[Download]