تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (28), شماره (3), سال (1995-8) , صفحات (449-462)

عنوان : ( حسان بن ثابت در شعر فارسی )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حسان بن ثابت در ادب فارسی جایگاه ویژه ای را داراست.شاعران پارسی گوی،با تلمیح و اشاره،از وی بسیار یاد کرده اند،وشاید از هیچ شاعر عرب دیگری به اندازه او در شعر فارسی یاد نشده باشد.

کلمات کلیدی

, حسان بن ثابت, شعر فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030666,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {حسان بن ثابت در شعر فارسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1995},
volume = {28},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-1596},
pages = {449--462},
numpages = {13},
keywords = {حسان بن ثابت، شعر فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسان بن ثابت در شعر فارسی
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1995

[Download]