پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (11), شماره (3), سال (2010-4) , صفحات (101-114)

عنوان : ( رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر )

نویسندگان: الهام محمدزاده نقاشان , رضا نیرومند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مسئله شر همواره یکی از مهم ترین مسائل فلسفی بوده و هست. با توجه به اعتقاداتی که در زمینه وجود خدا و صفات الاهی وجود دارد نسبت میان مسئله شر، و وجود خدا و صفات او در تاریخ فلسفه به صورت یک مشکل و معما مطرح بوده و لذا فیلسوفان و متکلمان در طول تاریخ راه حل های مختلفی را عرضه کرده اند. از آنجایی که این راه حل ها به صورت مستقل و تکبعدی طرح شده اند، چندان توفیقی در حل این مسئله نداشته اند. در این مقاله می کوشیم با توجه به ابعاد مختلف مسئله شر و با استفاده از رهیافت ترکیبی، که عبارت است از ترکیب منظم راه حل ها به صورت یک مجموعه زنجیره وار، راه حلی برای این مسئله عرضه کنیم.

کلمات کلیدی

• وجود خدا • مسئله شر • راه حل ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030686,
author = {محمدزاده نقاشان, الهام and نیرومند, رضا},
title = {رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {3},
month = {April},
issn = {1735-9791},
pages = {101--114},
numpages = {13},
keywords = {• وجود خدا • مسئله شر • راه حل ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر
%A محمدزاده نقاشان, الهام
%A نیرومند, رضا
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2010

[Download]