اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , 2012-10-31

عنوان : ( اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , مرضیه خواجه , نرگس کربلایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه شاهدانه (Cannabis sativa L.)، آزمایشی در دانشکده کشاورزی شیروان در سال 1391 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح شوری شامل صفر، 100، 200، 300 و 400 میلی مولار نمک طعام بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح شوری بر جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه شاهدانه معنی دار بود. با افزایش سطوح شوری جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش و متوسط زمان جوانه زنی افزایش یافت، بطوریکه با افزایش سطح شوری از صفر تا 400 میلی مولار، درصد جوانه زنی 43 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. بطور کلی، با توجه به مقاومت نسبی شاهدانه در مقابل تنش شوری، می توان کاشت این گیاه را در مناطق شور مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, تنش, جوانه زنی, شاهدانه, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030701,
author = {خرم دل, سرور and خواجه, مرضیه and کربلایی, نرگس},
title = {اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش، جوانه زنی، شاهدانه، شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.)
%A خرم دل, سرور
%A خواجه, مرضیه
%A کربلایی, نرگس
%J اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)
%D 2012

[Download]