سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش )

نویسندگان: میثم شعبانی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروانش یک گیاه مدل دارویی است ....

کلمات کلیدی

, پروانش, اتیلن, بیان ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030706,
author = {شعبانی, میثم and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروانش، اتیلن، بیان ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش
%A شعبانی, میثم
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]