سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید )

نویسندگان: محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ دکمه ای سفید ....

کلمات کلیدی

, قارچ دکمه ای سفید, گزینش تک اسپوری, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030708,
author = {علی پور, محسن and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ دکمه ای سفید، گزینش تک اسپوری، AFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید
%A علی پور, محسن
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]