سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS )

نویسندگان: فرج اله شهریاری احمدی , امین میرشمسی کاخکی , امیر امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم مهمترین ....

کلمات کلیدی

, انریم پلی فنول اکسیداز, گندم, نشانگر STS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030710,
author = {شهریاری احمدی, فرج اله and میرشمسی کاخکی, امین and امینی, امیر},
title = {تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انریم پلی فنول اکسیداز، گندم، نشانگر STS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A امینی, امیر
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]